Разработка сайта для Вашего бизнеса. Веб дизайн. Дизайн логотипа, фирменного стиля, рекламная фотография . Комплексный рекламный креатив.

Ralex. We do the work.
На рынке с 1999го года. Средняя ценовая категория. Ориентация на эффективность решений.
Ознакомтесь с нашим портфолио
Узнайте больше о услугах
Свяжитесь с нами:
E-mail: [email protected]
Tel: (044) 587 - 84 - 78
Custom web design & дизайн и разработка сайта "под ключ"
Креативный, эффективный дизайн. Система управления сайтом (СУС).
Custom flexible разработка систем электронной коммерции
Система e-commerce разрабатывается под индивидуальные потребности. Гибкая функциональность.
Search Engine Optimzation & оптимизация под поисковые системы (SEO)
Постоянная оптимизация и мониторинг сайта в поисковых системах. Достигаем результата быстро и эффективно
Custom logo design & дизайн логотипа и фирменного стиля
Многолетний опыт. Огромное портфолио. Уникальное предложение и цена.
профессиональная рекламная фотография
креативно, смело, качественно
Custom logo design & рекламный креатив. дизайн рекламы
Многолетний опыт. Огромное портфолио. Уникальное предложение и цена.

Допомога по безробіттю в Німеччині

Допомога по безробіттю в Німеччині

Жителі країни, застраховані на випадок безробіття, можуть при втраті робочого місця розраховувати на страхову допомогу по безробіттю - Arbeitslosengeld (ALG I) в розмірі 60% (67% при наявності дітей) від суми останнього заробітку. Тривалість виплати ALG I коливається від 6 до 24 місяців в залежності від віку та страхового стажу безробітного.

Якщо в період виплати страхового допомоги не вдається підшукати нове робоче місце, безробітний переходить в статус «довгострокового» і, оскільки право на страховий захист вичерпано, може розраховувати в подальшому тільки на підтримку в рамках соціальної програми Hartz IV, яка офіційно іменується як: «Базове забезпечення шукають роботу »- Grundsicherung f ü r Arbeitssuchende. Одержувачу Hartz IV виплачується так зване «друге» допомогу з безробіття - Arbeitslosengeld II (ALG II), яке гарантує йому офіційний прожитковий мінімум.

Оскільки прибувають в країну іммігранти не мають необхідного стажу страхування від безробіття, то в разі відсутності роботи і брак коштів існування вони можуть розраховувати тільки на допомогу в системі Hartz IV.

1. Право на Hartz IV

Претендувати на призначення допомоги ALG II можуть працездатні громадяни Німеччини та іноземці з дозволом на проживання, якщо вони:

 • старше 15 років, але ще не досягли пенсійного віку,
 • об'єктивно потребують матеріальної підтримки та
 • Німеччина є для них основним місцем проживання.

Позбавлені права на ALG II:

 • іноземці, які не мають дозволу на проживання та перебувають в країні виключно з метою пошуку роботи,
 • здобувачі притулку, отримують допомогу відповідно до Закону про підтримку біженців (Asylbewerberleistungsgesetz),
 • безробітні, які отримали за віком право на призначення повної (тобто без скорочень) трудової пенсії по старості.

Якщо пенсія не забезпечує прожитковий мінімум, пенсіонер може претендувати на соціальну допомогу - Sozialhilfe. Дана ситуація характерна, зокрема, для російських пенсіонерів, яким за законами Російської Федерації пенсія по старості призначається за 5/10 років до досягнення німецького пенсійного віку.

Обов'язковою умовою виплати допомоги по безробіттю є наявність постійного зв'язку безробітного з курирує його менеджером біржі праці на випадок появи робочого місця. У зв'язку з цим жорстко обмежена можливість виїзду одержувача ALG II за межі Німеччини. Допускається одна поїздка в календарному році тривалістю не більше 3-х тижнів. Період відсутності повинен бути попередньо погоджений з куратором.

Чи не має право претендувати на допомогу з безробіття студенти вузів та учні систем професійної освіти, оскільки вони не можуть поєднувати навчання з повною трудовою зайнятістю і тому не перебувають на обліку на біржі праці. Проте, закон Hartz IV допускає фінансову підтримку учнів, якщо:

 • допомога, передбачена програмою навчання (BAföG, BAB, Ausbildungsvergütung) недостатня для забезпечення прожиткового мінімуму або повністю відсутній,
 • виділених учню коштів не вистачає для оплати орендованого ним житла,
 • в зв'язку з тривалим періодом оформлення BAföG або BAB учень виявляється тимчасово без засобів до існування.

Допомога по безробіттю призначається як самому заявникові, так і проживають разом з ним членам його сім'ї, які утворюють разом з заявником так зване «спільнота за потребами» - Bedarfsgemeinschaft. Якщо в складі Bedarfsgemeinschaft знаходяться непрацездатні особи, то їм, як альтернатива допомоги по безробіттю, призначаються так звані Sozialgeld, рівні за сумою ALG II.

Bedarfsgemeinschaft утворюють живуть спільно подружжя і діти до 25 років. Якщо діти:

старше 25 років або

мають свої сім'ї або

мають особистими доходами і накопиченнями, що дозволяють їм забезпечити власний прожитковий мінімум,

то вони виділяються в окрему Bedarfsgemeinschaft, навіть якщо продовжують жити разом з батьками.

Так зване тимчасове Bedarfsgemeinschaft виникає, коли діти розлучених батьків періодично знаходяться у кожного з них.

2. Критерії потребу

Основною умовою надання допомоги Hartz IV, як і будь-який інший соціальної програми, є матеріальна потреба претендента або, кажучи інакше, неможливість забезпечити себе і знаходяться на утриманні членів сім'ї за рахунок наявних доходів і власності.

Наявність доходів у претендента на допомогу знижує або повністю виключає потребу в допомозі.

Якщо одержувач ALG II працює паралельно з отриманням допомоги, то частина заробітку залишається йому в якості стимулу до продовження і розширення трудової діяльності. Працює залишаються:

 • перші зароблені 100 євро (як паушальна компенсація оплати побутових страховок, внесків до накопичення на старість і витрат, пов'язаних з отриманням доходу);
 • 20% від частини заробітку вище 100 і до 1000 євро і
 • 10% від частини заробітку понад 1000 євро і до 1200 євро.

Повністю не враховуються і не впливають на розмір нарахованого посібники так звані «привілейовані» доходи. До них відносяться:

 • пенсії по Федеральним законом про забезпечення (Bundesversorgungsgesetz) та іншим нормативним актам, які використовують положення даного закону,
 • пенсії і одноразові компенсації по Федеральним законом про забезпечення (Bundesversorgungsgesetz) за шкоду, завдану життю та здоров'ю громадян,
 • відшкодування моральної шкоди (згідно § 253 Цивільного Кодексу ФРН),
 • пожертвування благодійних організацій або окремих осіб, не зобов'язані надавати допомогу в силу правового або морального боргу, якщо облік подібних виплат становить явну несправедливість по відношенню до їх одержувачу або виділяються суми не роблять істотного впливу на його матеріальне становище.

Не менш важливим оцінним фактором потребу безробітного в допомоги є наявність у нього власності у вигляді грошових накопичень і різних видів майна, що реалізується. Накопичення і майно в певних межах «захищені» і не впливають на призначення допомоги.

«Захищені» грошові накопичення можуть бути двох видів:

 1. Грошові кошти, які можуть бути безпосередньо використані на повсякденні потреби або для фінансування потреб, які не врахованих в ставці допомоги. В рамках цього виду кожному одержувачу ALG II дозволяється мати на рахунку суму, що дорівнює добутку його віку на 150 євро, плюс додатково 750 євро на непередбачені витрати. Неповнолітні діти можуть мати на окремому рахунку до 3100 євро.
 2. Грошові кошти, «заморожені» до досягнення пенсійного віку і виходу з програми Hartz IV (наприклад, різного роду договору страхування життя або інші види накопичувального страхування). Тут для кожного одержувача допомоги допускаються заощадження в обсязі 750 євро за кожен рік життя або до 50000 євро при виході на пенсію. Мета подібних накопичень - створення матеріальної бази, яка в разі пенсії нижче прожиткового мінімуму дозволила б, по крайней мере, в протягом декількох років після виходу на пенсію обходитися без допомоги держави.

До «захищеному» майну одержувача Hartz IV відносяться:

 • домашнє господарство,
 • автомобіль вартістю не вище 7500 євро,
 • пропорційна нерухомість (будинок або квартира), яка використовується для власного проживання,
 • накопичення з метою придбання власної нерухомості інвалідами або особами, які потребують догляду,
 • майно, реалізація якого можлива лише з істотними втратами у вартості або представляє особливу тяжкість для сім'ї (наприклад, сімейні реліквії).

Наявність не захищеного майна (наприклад, нерухомості, яка не використовується для власного проживання, або дорогого автомобіля) виключає право на допомогу з безробіття ALG II. В цьому випадку призначення виплат можливо тільки після його реалізації і використання виручки для власного життєзабезпечення. Якщо для реалізації потрібен час, то допомога призначається в борг з умовою його повернення після реалізації.

3. Основні виплати

Arbeitslosengeld II і Sozialgeld виплачуються щомісяця у вигляді паушальною грошової суми, так званої ставки допомоги - Regelsatz, яка призначена для покриття першочергових життєвих потреб - таких, як: харчування, одяг, гігієна і догляд за тілом, ведення домашнього господарства, оплата побутової електроенергії, участь в соціальному і культурному житті суспільства. Що живе на допомогу безробітний і члени його сім'ї мають право самі розподіляти отримані гроші за окремими статтями витрат.

Основна ставка допомоги ALG II - Regelbedarfsstufe 1 призначається одинакам або виховують дітей батькам-одинакам та становить в даний час 409 євро в місяць.

Якщо Bedarfsgemeinschaft складається з двох персон старше 18 років (чоловіки або шлюбні партнери), то кожному з них виплачується допомога ALG II або Sozialgeld в розмірі Regelbedarfsstufe 2, або 368 євро. Іншим членам Bedarfsgemeinschaft призначається або Regelbedarfsstufe 3 - 327 євро, або, якщо вони ще не досягли 18 років, Regelbedarfsstufe 4 - 311 євро.

Якщо діти, які не досягли 25 років, відокремлюються від батьків і знімають окреме житло без узгодження з центром зайнятості, то, незважаючи на те, що вони розглядаються як окреме Bedarfsgemeinschaft, їм до досягнення 25 років нараховується колишня ставка в розмірі 327 євро.

Тим, хто живе в родині основного заявника неповнолітнім дітям призначаються Sozialgeld в наступному розмірі:

Regelbedarfsstufe 4 - 311 євро, в віці від 14 до 15 років,

Regelbedarfsstufe 5 - 291 євро, в віці від шести до 14 років і

Regelbedarfsstufe 6 - 237 євро, в віці до шести років.

Перегляд розміру допомоги проводиться кожні п'ять років на основі оновлених даних про доходи та витрати трудящого населення - Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). На базі EVS розраховується прожитковий мінімум з урахуванням зростання рівня оплати праці та підвищення цін на товари першої необхідності. Беруться до уваги також відповідні керівні вказівки Федерального і Конституційного судів ФРН.

Виплати Hartz IV призначаються, як правило, на рік, однак можливо скорочення терміну до шести місяців, наприклад, в разі прийняття тимчасового рішення про призначення допомоги або при оренді житла дорожче норми, яке за законом не може оплачуватися понад півроку.

4. Оплата житла

Витрати на оренду житла (Unterkunftskosten) і опалення житлових приміщень (Heizkosten) відшкодовуються у фактичному розмірі за умови, що вони не перевищують допустимих меж.

Норми по площі квартир для одержувачів Hartz IV єдині по всій країні: до 50 кв. м на одну людину, до 60-65 кв. м - на двох, до 80 кв. м - на трьох і далі з надбавкою 10-15 кв. м на кожного наступного члена сім'ї. У більшості міст діє так зване правило твори: при вартості кв. нижче норми пропускається квартира більшої площі.

Граничні значення переймати квартплати різні в різних населених пунктах, причому відмінності можуть досягати 100 і більше відсотків. Норми вище в метрополіях і великих містах з високими цінами на орендоване житло і нижче в сільській місцевості, де квартири дешевші.

Зазвичай нормуються обидві складові квартплати: вартість оренди - Bruttokaltmiete і вартість опалення житлових приміщень - Heizkosten. Однак закон допускає використання єдиної норми, яка встановлюється по повній квартплаті - Bruttowarmmiete, яка є сумою Bruttokaltmiete і Heizkosten. Нормування гранично допустимих квартплати по Bruttowarmmiete дає істотні переваги одержувачам допомоги, оскільки дозволяє компенсувати високу вартість оренди зниженими витратами на опалення. Це дозволяє в ряді випадків (наприклад, після енергетичної модернізації будівлі) укластися в єдиний норматив і уникнути доплати за житло з власної кишені. В результаті переходу на узагальнену оцінку бóльшее число квартир на місцевому орендному ринку стає доступним для клієнтів біржі праці.

5. Облік додаткових потреб

Крім виплати регулярної ставки посібники закон передбачає виділення коштів на покриття ряду специфічних додаткових потреб - Mehrbedarf, які можуть виникати у одержувачів Hartz IV у зв'язку з сімейними обставинами або станом здоров'я.

Надбавки призначаються:

 • Вагітним жінкам, починаючи з 13-того тижня вагітності (в розмірі 17% від ставки регулярного допомоги).
 • Батькам-одиначкам з однією дитиною до 7 років або декількома дітьми до 16 років (36% від максимальної ставки посібники); іншим батькам-одинакам за кожну дитину (12% від максимальної ставки допомоги, але в сумі не більше 60% від розміру місячної допомоги).
 • Обмежено працездатним інвалідам, які отримують допомогу в інтеграції на ринку праці (35% від належної ставки допомоги в якості компенсації додаткових витрат в ході соціальної адаптації).
 • Особам, які потребують спеціальної лікувальної дієти з метою компенсації витрат на більш дорогі продукти харчування (право на доплату і її розмір визначаються видом захворювання).
 • Непрацездатним одержувачам Sozialgeld, хто має засвідчення про інвалідність з літерою «G» (обмеження здатності пересування) - 17% від належної ставки допомоги.

Крім того, в окремих випадках виплачується особлива надбавка, яка призначена для покриття специфічних, невідкладних і постійно виникаючих потреб. До них відноситься, зокрема, оплата:

 • додаткових засобів догляду та гігієни, необхідних у зв'язку зі станом здоров'я бенефіціарія,
 • допомоги інвалідам на візках у прибиранні житлових приміщень і веденні господарства,
 • витрат окремо живуть батьків, що виникають при реалізації їх права на спілкування з дитиною,
 • витрат школярів на навчальні матеріали, шкільне харчування, проїзні квитки, репетиторів,
 • придбання одягу і взуття нестандартних розмірів, а також одягу та взуття для швидкозростаючих підлітків.

6. Разові доплати до регулярного посібника

Сума місячних ставок ALG II розрахована таким чином, щоб безробітні могли відкладати частину грошей для створення резервів на покриття різного роду разових великих планованих або позапланових витрат. Резерви можуть призначатися для:

 • поновлення меблів і предметів домашнього ужитку,
 • заміни що вийшли з ладу дорогих електроприладів,
 • обслуговування і ремонту автомобіля,
 • покупки одягу і взуття
 • оплати заходів, пов'язаних з проведенням дозвілля: подорожей, поїздок, відвідувань родичів, друзів і т.п.

При відсутності власних накопичень можливе отримання від соціального відомства безпроцентної позики на фінансування термінових, невідкладних потреб (наприклад, оплати авансу за орендовану квартиру). Повертати позичені гроші можна в розстрочку невеликими внесками.

Разом з тим в ряді специфічних ситуацій законодавець передбачив виділення додаткової разової допомоги на окремі потреби. До подібних ситуацій віднесені:

 • облаштування знову орендованого житла, наприклад, після прибуття іноземця до Німеччини, розлучення і роз'їзді подружжя, відділенні дорослих дітей від батьків, звільнення з місць позбавлення волі, втрати житла або домашнього майна внаслідок пожежі, повені, інших стихійних лих;
 • вимушене оновлення або доповнення гардероба в зв'язку зі зміною розмірів одягу через хворобу або вагітності, а також забезпечення новонародженої дитини всім необхідним приладдям;
 • оплата багатоденних поїздок школярів з класами в рамках шкільної програми;
 • придбання і ремонт ортопедичного взуття, терапевтичних приладів і обладнання, оплату оренди терапевтичних приладів.

7. Медичне обслуговування

Одержувачі допомоги Hartz IV підлягають обов'язковому участі в системі державного страхування на випадок хвороби або потреби в догляді. Відомство праці виплачує за своїх клієнтів страхові внески, які переводяться безпосередньо на рахунки лікарняних кас і кас по догляду.

Якщо отримувач допомоги ALG II (або Sozialgeld) застрахований в більш дорогий приватній касі, то відомство доплачує до страхового внеску в державну касу суму, необхідну для оплати страхових послуг приватній каси в рамках базового тарифу.

Працюючі клієнти Job-центру, які отримують допомогу ALG II як добавку до заробітку до прожиткового мінімуму, виплачують страховий внесок до лікарняної каси і каси по догляду безпосередньо із заробітку.

Основоположні матеріали по темі, опубліковані

в журналі «Партнер» і на сайті www - partner - inform. de

 1. Hartz IV. Діти і права безробітних . М. Миронов. «Партнер», №3 (210) 2015
 1. Hartz IV. Коли безробітний має право відмовитися від напрямку на роботу . М. Миронов. «Партнер», №12 (207) 2014
 2. Hartz IV і нерухомість . М. Миронов. «Партнер», №7 (202) 2014
 3. Hartz IV і спадок . М. Миронов. «Партнер», №5 (200) 2014
 4. Іноземна пенсія і Harzt IV . М. Миронов. «Партнер», №9 (192) 2013
 5. Відпустка одержувача ALG II . М. Миронов. «Партнер», №4 (187) 2013

Додаткові матеріали по темі, опубліковані

в журналі «Партнер» і на сайті www - partner - inform. de

 1. Job-центр не повинен платіті за порожню квартиру. М. Миронов. «Партнер», №4 (235) 2017
 2. Додаткові гроші одержувач соціальної допомоги . М. Миронов. «Партнер», №2 (233) 2017
 3. Право на допомогу ALG II безробітного, Який розтрат отриманий спадок . М. Миронов. «Партнер», №12 (231) 2016
 4. Суди захіщають права безробітніх . М. Миронов. «Партнер», №10 (229) 2016
 5. Насильно на пенсію отримувачів HARTZ IV . Е. Мармер. «Партнер», №6 (225) 2016
 6. Довгострокове скорочення допомоги по безробіттю . М. Миронов. «Партнер», №6 (225) 2016
 7. Суди роз'яснюють правила призначення допомоги безробітним . М. Миронов. «Партнер», №9 (215) 2015
 8. Правосуддя на стороні безробітних . М. Миронов. «Партнер», №4 (199) 2014
 9. Безробітний або пенсіонер? М. Миронов. «Партнер», №2 (197) 2014
 10. Заборона колективної відповідальності . Т. ПУЕ. «Партнер», №7 (190) 2013
 11. Федеральні і земельні суди захищають інтереси безробітних . М. Миронов. «Партнер», №10 (193) 2013
 12. Батьки і діти . М. Миронов. «Партнер», №8 (191) 2013
 13. молоді безробітні . М. Миронов. «Партнер», №5 (188) 2013

Див. Також розділ порталу « Експерти відповідають на Ваші питання »

Укладач: М. Миронов

Остання актуалізація: 09.04.2017


Поділитися:


Категории
 • Биология
 • Математика
 • Краеведению
 • Лечебная
 • Наука
 • Физике
 • Природоведение
 • Информатика
 • Новости

 • Новости
  Подготовка к ЕГЭ по математике


  Куда поступить с обществознанием, русским и математикой


  Сайт Майер Елены - ЕГЭ по математике
  Планируется проведение двух отдельных экзаменов – базового и профильного. Кому сдавать базовый ЕГЭ по математике? Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику для общего развития

  ГДЗ решебник по математике 4 класс
  Извините, тут пока ничего нет ((( Решебник по математике 4 класс (Истомина Н.Б.) – не просто возможность быстро выполнить домашнее задание для учащегося, но и способ разобраться в труднорешаемых задачах.

  ГДЗ по математике 1 класс Самсонова самостоятельные работы
  Решебник по математике за 1 класс автора Самсоновой Л.Ю. 2012 года издания. Данное пособие предлагает готовые решения на разнообразные упражнения, направленные на активизацию всего учебного процесса. Здесь

  Для этой работы нужна математика
  Слотов: 956 Рулеток: 7 Лицензия: Pragmatic Play, Microgaming, ELK, Yggdrasil, Habanero, Amatic, Isoftbet, Netent, Rival, Igrosoft, Quickspin. Игры: Автоматы, Покер, Рулетки. Всего 963 Отдача: 98% Бонус

  Веселые задачи по математике 2 класс
  Во время занятий для того, чтобы немного переключить внимание школьников, но при этом не уйти от предмета, можно давать шутливые задачи на сообразительность. Буду пополнять коллекцию таких задач. Дополнительная

  Функция экспонента в Excel
  Одной из самых известных показательных функций в математике является экспонента. Она представляет собой число Эйлера, возведенное в указанную степень. В Экселе существует отдельный оператор, позволяющий

  ЕГЭ по математике 2018
  ЕГЭ по математике, наравне с русским языком , – обязательный экзамен для сдачи выпускниками 11-х классов. По статистике он самый сложный. Мы предлагаем ознакомиться с общей информацией об экзамене и

  Секреты эффективной и быстрой подготовки ко второй части ОГЭ по математике.
  Уважаемые девятиклассники, настоящие или будущие! Часто от вас приходится слышать следующие вопросы. Легко ли подготовиться к заданиям второй части ОГЭ по математике? Сколько для этого понадобится


  Наши клиенты
  Клиенты

  Быстрая связь

  Тел.: (044) 587-84-78
  E-mail: [email protected]

  Имя:
  E-mail:
  Телефон:
  Вопрос\Комментарий: