Разработка сайта для Вашего бизнеса. Веб дизайн. Дизайн логотипа, фирменного стиля, рекламная фотография . Комплексный рекламный креатив.

Ralex. We do the work.
На рынке с 1999го года. Средняя ценовая категория. Ориентация на эффективность решений.
Ознакомтесь с нашим портфолио
Узнайте больше о услугах
Свяжитесь с нами:
E-mail: [email protected]
Tel: (044) 587 - 84 - 78
Custom web design & дизайн и разработка сайта "под ключ"
Креативный, эффективный дизайн. Система управления сайтом (СУС).
Custom flexible разработка систем электронной коммерции
Система e-commerce разрабатывается под индивидуальные потребности. Гибкая функциональность.
Search Engine Optimzation & оптимизация под поисковые системы (SEO)
Постоянная оптимизация и мониторинг сайта в поисковых системах. Достигаем результата быстро и эффективно
Custom logo design & дизайн логотипа и фирменного стиля
Многолетний опыт. Огромное портфолио. Уникальное предложение и цена.
профессиональная рекламная фотография
креативно, смело, качественно
Custom logo design & рекламный креатив. дизайн рекламы
Многолетний опыт. Огромное портфолио. Уникальное предложение и цена.

Генератори паралельного збудження

 1. Самозбудження генератора паралельного збудження самозбудження генератора паралельного збудження...
 2. Характеристика короткого замикання
 3. зовнішня характеристика
 4. Регулювальна і навантажувальна характеристика

Самозбудження генератора паралельного збудження

самозбудження генератора паралельного збудження відбувається при дотриманні наступних умов: 1) наявності залишкового магнітного потоку полюсів; 2) правильного підключення кінців обмотки збудження або правильного напрямку обертання. Крім того, опір ланцюга збудження R в при даній швидкості обертання n повинно бути нижче деякого критичного значення або швидкість обертання при даному R в повинна бути вище деякого критичного значення.

Для самозбудження досить, щоб залишковий потік становив 2 - 3% від номінального. Остаточний потік такого значення практично завжди є в уже працювала машині. Знову виготовлену машину або машину, яка з яких-небудь причин розмагнітилася, необхідно намагнітити, пропускаючи через обмотку збудження струм від стороннього джерела.

При дотриманні необхідних умов процес самозбудження протікає в такий спосіб. Невелика електрорушійна сила (е. д. с.), індукована в якорі залишковим магнітним потоком, викликає в обмотці збудження малий струм i в. Цей струм викликає збільшення потоку полюсів, а отже, збільшення е. д. з., яка обумовлює подальше збільшення i в, і так далі. Такий лавиноподібний процес самозбудження триває до тих пір, поки напруга генератора не досягне сталого значення.

Якщо підключення кінців обмотки збудження або напрямок обертання неправильні, то виникає струм i в зворотного напрямку, що викликає ослаблення залишкового потоку і зменшення е. д. з., внаслідок чого самозбудження неможливо. Тоді необхідно переключити кінці обмотки збудження або змінити напрямок обертання. У дотриманні цих умов можна переконатися, стежачи за допомогою вольтметра з малим межею вимірювання за напругою якоря при замиканні і розмиканні ланцюга збудження.

Полярність затискачів генератора при самозбудженні визначається полярністю залишкового потоку. Якщо при заданому напрямку обертання полярність генератора необхідно змінити, то слід перемагнитилось машину шляхом подачі струму в обмотку збудження від стороннього джерела.

Малюнок 1. Самозбудження генератора паралельного збудження при різних опорах ланцюга збудження (а) і при різних швидкостях обертання (б)

Розглянемо докладніше процес самозбудження при холостому ході.
На малюнку 1, а крива 1 являє собою характеристику холостого ходу (х. Х. Х.), А пряма 2 - так звану характеристику ланцюга збудження або залежність U в = R в × i в, де R в = const - опір ланцюга збудження , включаючи опір регулювального реостата.

В процесі самозбудження i в ≠ const і напруга на кінцях ланцюга збудження

де L в - індуктивність ланцюга збудження.

Напруга якоря при холостому ході (I = 0)

U а = E а - i в × R а

зображується на малюнку 1, а кривої 1. Так як струм i в малий, то практично U а = E а.

Але в генераторі паралельного збудження (дивіться малюнок 1, б, в статті " Загальні відомості про генераторах постійного струму ") U а = U ст. Тому різниця ординат кривої 1 і прямий 2 на малюнку 1, а складає d (L в i в) / dt і характеризує швидкість і напрямок зміни i в. Якщо пряма 2 проходить нижче кривої 1, то

i в зростає і машина самовозбуждается до напруги, відповідного на малюнку 1, а точці перетину кривої 1 і прямий 2, в якій

і зростання i в тому припиняється.

З розгляду малюнка 1, а слід, що наростання i в і, отже, U а спочатку відбувається повільно, потім прискорюється і до кінця процесу знову сповільнюється. Розпочатий процес самозбудження припиняється або обмежується в точці а 'внаслідок криволінійності х. х. х. При відсутності насичення U а теоретично зросла б до U а = ∞.

Взагалі будь-які процеси самозбудження - електричні, і інші, які спостерігаються в різних пристроях, - обмежуються тільки нелінійністю характеристик системи.

Якщо R в збільшити, то замість прямої 2 отримаємо пряму 3 (рисунок 1, а). Процес самозбудження при цьому сповільнюється і напруга машини, визначається точкою а '', буде менше. При подальшому збільшення R в отримаємо пряму 4, дотичну до кривої 1. При цьому машина буде перебувати на грані самозбудження: при невеликих змінах n або R в (наприклад, внаслідок нагрівання) машина може розвивати невелика напруга або втрачати його. Значення R в, відповідне прямий 4, називається критичним опором ланцюга збудження (R в.кр). При R в> R в.кр (пряма 5) самозбудження неможливо і напруга машини визначається залишковим потоком.

Зі сказаного випливає, що генератор паралельного збудження може працювати тільки при наявності певного насичення магнітного кола. За допомогою зміни R в можна регулювати U до значення U = U хв., Що відповідає початку коліна кривої х. х. х. В машинах звичайного виконання U хв. = (0,65 - 0,75) U н.

Е. д. С. E а ~ n, і для різних значень n 1> n 2> n 3 отримаємо х. х. х., зображені на малюнку 1, б кривими 1, 2, 3. З цього малюнка видно, що при невеликому значенні R в в разі кривої 1 є стійке самозбудження, при кривої 2 машина знаходиться на межі самозбудження і при кривої 3 самозбудження неможливо. Тому для кожного даного значення R в існує таке значення швидкості обертання n = n кр. (крива 2 на малюнку 1, б), нижче якого самозбудження неможливо. Таке значення n = n кр. називається критичною швидкістю обертання.

У деяких випадках потрібно, щоб U генератора паралельного збудження можна було регулювати в широких межах, наприклад U н: U хв. = 5: 1 або навіть U: U хв. = 10: 1 (збудники синхронних машин). Тоді крива х. х. х. повинна викривлятися вже в своїй початковій частині. З цією метою в необхідних випадках в магнітному колі виконують ділянки з ослабленим перетином (магнітні містки насичення) у вигляді прорізів в листах сердечників полюсів (рисунок 2, а), виступів у верхній частині цих листів (рисунок 2, б) і тому подібних. У таких містках відбувається концентрація магнітного потоку, і їх насичення настає вже при малих потоках.

Характеристика холостого ходу

Характеристика холостого ходу U = f (i в) при I = 0 і n = const при паралельному збудженні може бути знята тільки в одному квадраті (рисунок 3) шляхом регулювання i в за допомогою регулювального реостата в ланцюзі збудження (дивіться малюнок 1, б, у статті " Загальні відомості про генераторах постійного струму "). Так як струм i в малий, то UE а, і характер кривої х. Х. Х. У генератора з паралельним збудженням буде таким же, як і у генератора з незалежним збудженням.

Характеристика короткого замикання

характеристика короткого замикання I = f (i в) при U = 0 і n = const для генератора паралельного збудження може бути знята тільки при харчуванні обмотки збудження від стороннього джерела, як і для генератора незалежного збудження , Так як при самозбудженні при U = 0 струм ланцюга збудження також дорівнює нулю i в = 0.

зовнішня характеристика

Зовнішня характеристика U = f (I) генератора паралельного збудження знімається при R в = const і n = const, тобто без регулювання в ланцюзі збудження, при природних умовах роботи. Внаслідок цього до двох причин падіння напруги , Зазначеним для генератора незалежного збудження (дивіться статтю " Генератори незалежного збудження "), Додається третя - зменшення i в при зменшенні U. В результаті зовнішня характеристика генератора паралельного збудження (рисунок 4, крива 1) падає крутіше, ніж у генератора незалежного збудження (крива 2). Тому номінальне зміна напруги (дивіться визначення в статті" Генератори незалежного збудження ") У генератора паралельного збудження більше і становить дельта U н% = 10 - 20%.

Характерною особливістю зовнішньої характеристики генератора паралельного збудження є те, що при деякому максимальному значенні струму I = I макс. (точка а на малюнку 4) вона робить петлю і приходить в точку б на осі абцісс, яка відповідає сталому току короткого замикання. Струм I к.уст. відносно малий і визначається залишковим потоком, так як в даному випадку U = 0, і тому i в = 0. Такий хід характеристики пояснюється наступним. При збільшенні струму I напруга U падає спочатку повільно, а потім швидше, так як зі зменшенням U і i в падає потік Ф δ, магнітна ланцюг стає менш насиченою і малі зменшення i в викликатимуть дедалі більші зменшення Ф δ і U (дивіться малюнок 3 ). Точка а на малюнку 4 відповідає переходу кривої х. х .х. з нижньої частини коліна на прямолінійний, ненасичений ділянку. При цьому, починаючи з точки а (малюнок 4), подальше зменшення опору навантаження R нг., Підключеної до затискачів машини не тільки не викликає збільшення I, а навпаки, відбувається зменшення I, так як U падає швидше R нг ..

Робота машини на гілки аб характеристики кілька нестійка і є схильність мимовільного зміни I. Струм I к.уст. в деяких випадках може бути більше I н.

Побудова зовнішньої характеристики генератора паралельного збудження за допомогою х. х. х. і характеристичного трикутника показано на малюнку 5, де 1 - крива х. х. х .; 2 - характеристика ланцюга збудження U в = R в × i в при заданому R в = const і 3 - побудована крива зовнішньої характеристики.

При I = 0 значення U визначається перетином кривої 1 і прямий 2. Для отримання значення U при I = I н розмістимо характеристичний трикутник для номінального струму так, щоб його вершини а і в розташувалися на кривій 1 і прямий 2. Тоді точка в визначить шукане значення U, що можна довести за допомогою подібних же міркувань, викладених у статті " Генератори незалежного збудження ", В разі побудови зовнішньої характеристики генератора незалежного збудження. Для інших значень струму між 1 і 2 можна провести похилі відрізки прямих, паралельні ав, які представляють собою гіпотенузи нових характеристичних трикутників. Нижні точки цих відрізків в ', в' 'і т. Д . визначають U при токах

Перенісши всі ці точки в лівий квадрант діаграми малюнка 5 і з'єднавши їх плавною кривою, одержимо шукану характеристику 3. З урахуванням нелінійної залежності катета аб трикутника від I досвідчена залежність U = f (I) має характер, показаний на малюнку 5 зліва штриховий лінією.

Хоча сталий струм короткого замикання генератора паралельного збудження невеликий, раптове коротке замикання на затискачах цього генератора практично настільки ж небезпечно, як і у генератора незалежного збудження. Пояснюється це тим, що внаслідок великої індуктивності обмотки збудження і индуктирование вихрових струмів в масивних частинах магнітної ланцюга зменшення магнітного потоку полюсів відбувається повільно. Тому швидко наростаючий струм якоря досягає значень I к = (5 - 15) I н.

Регулювальна і навантажувальна характеристика

Регулювальна характеристика i в = f (I) при U = const і n = const і навантажувальна характеристика U = f (i в) при I = const і n = const знімаються так само, як і у генератора незалежного збудження. Так як i в і R а × i в малі, то падіння напруги від i в в ланцюзі якоря практично не впливає на напругу на затискачах генератора. Тому зазначені характеристики виходять практично такими ж, як і у генератора незалежного збудження. Побудова цих характеристик за допомогою х. х. х. і характеристичного трикутника також проводиться аналогічним чином.

На закінчення можна відзначити, що характеристики і властивості генераторів незалежного і паралельного збудження мало відрізняються один від одного. Єдина помітна відмінність полягає в деякому розходженні зовнішніх характеристик в межах від I = 0 до I = I н. Більш сильна розбіжність цих характеристик при I набагато більше I н не має значення, оскільки в таких режимах машини в умовах експлуатації, як правило, не працюють.

Джерело: Вольдек А. І., "Електричні машини. Підручник для технічних навчальних закладів" - 3-е видання, перероблене - Ленінград: Енергія, 1978 - 832с.

Категории
 • Биология
 • Математика
 • Краеведению
 • Лечебная
 • Наука
 • Физике
 • Природоведение
 • Информатика
 • Новости

 • Новости
  Подготовка к ЕГЭ по математике


  Куда поступить с обществознанием, русским и математикой


  Сайт Майер Елены - ЕГЭ по математике
  Планируется проведение двух отдельных экзаменов – базового и профильного. Кому сдавать базовый ЕГЭ по математике? Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику для общего развития

  ГДЗ решебник по математике 4 класс
  Извините, тут пока ничего нет ((( Решебник по математике 4 класс (Истомина Н.Б.) – не просто возможность быстро выполнить домашнее задание для учащегося, но и способ разобраться в труднорешаемых задачах.

  ГДЗ по математике 1 класс Самсонова самостоятельные работы
  Решебник по математике за 1 класс автора Самсоновой Л.Ю. 2012 года издания. Данное пособие предлагает готовые решения на разнообразные упражнения, направленные на активизацию всего учебного процесса. Здесь

  Для этой работы нужна математика
  Слотов: 956 Рулеток: 7 Лицензия: Pragmatic Play, Microgaming, ELK, Yggdrasil, Habanero, Amatic, Isoftbet, Netent, Rival, Igrosoft, Quickspin. Игры: Автоматы, Покер, Рулетки. Всего 963 Отдача: 98% Бонус

  Веселые задачи по математике 2 класс
  Во время занятий для того, чтобы немного переключить внимание школьников, но при этом не уйти от предмета, можно давать шутливые задачи на сообразительность. Буду пополнять коллекцию таких задач. Дополнительная

  Функция экспонента в Excel
  Одной из самых известных показательных функций в математике является экспонента. Она представляет собой число Эйлера, возведенное в указанную степень. В Экселе существует отдельный оператор, позволяющий

  ЕГЭ по математике 2018
  ЕГЭ по математике, наравне с русским языком , – обязательный экзамен для сдачи выпускниками 11-х классов. По статистике он самый сложный. Мы предлагаем ознакомиться с общей информацией об экзамене и

  Секреты эффективной и быстрой подготовки ко второй части ОГЭ по математике.
  Уважаемые девятиклассники, настоящие или будущие! Часто от вас приходится слышать следующие вопросы. Легко ли подготовиться к заданиям второй части ОГЭ по математике? Сколько для этого понадобится


  Наши клиенты
  Клиенты

  Быстрая связь

  Тел.: (044) 587-84-78
  E-mail: [email protected]

  Имя:
  E-mail:
  Телефон:
  Вопрос\Комментарий: