Разработка сайта для Вашего бизнеса. Веб дизайн. Дизайн логотипа, фирменного стиля, рекламная фотография . Комплексный рекламный креатив.

Ralex. We do the work.
На рынке с 1999го года. Средняя ценовая категория. Ориентация на эффективность решений.
Ознакомтесь с нашим портфолио
Узнайте больше о услугах
Свяжитесь с нами:
E-mail: [email protected]
Tel: (044) 587 - 84 - 78
Custom web design & дизайн и разработка сайта "под ключ"
Креативный, эффективный дизайн. Система управления сайтом (СУС).
Custom flexible разработка систем электронной коммерции
Система e-commerce разрабатывается под индивидуальные потребности. Гибкая функциональность.
Search Engine Optimzation & оптимизация под поисковые системы (SEO)
Постоянная оптимизация и мониторинг сайта в поисковых системах. Достигаем результата быстро и эффективно
Custom logo design & дизайн логотипа и фирменного стиля
Многолетний опыт. Огромное портфолио. Уникальное предложение и цена.
профессиональная рекламная фотография
креативно, смело, качественно
Custom logo design & рекламный креатив. дизайн рекламы
Многолетний опыт. Огромное портфолио. Уникальное предложение и цена.

Збільшення статутного капіталу ТОВ, способи, за рахунок майна, додаткових внесків і внесків третіх осіб

 1. Коли необхідно збільшення статутного капіталу
 2. Умови для збільшення СК
 3. Способи збільшення статутного капіталу ТОВ
 4. Збільшення статутного капіталу за рахунок майна
 5. Протокол або Рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок майна
 6. Пакет документів для реєстрації змін
 7. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників ТОВ
 8. Протокол або Рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків
 9. Пакет документів для реєстрації збільшення статутного капіталу (доп.вклади)
 10. Збільшення статутного капіталу за рахунок внесків третіх осіб
 11. Протокол або Рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок внесок нового учасника
 12. Пакет документів для реєстрації збільшення статутного капіталу (вклади третіх осіб)

Коли необхідно збільшення статутного капіталу  збільшення  статутного капіталу ТОВ  може бути необхідно в наступних випадках:  в разі нестачі оборотних коштів

Коли необхідно збільшення статутного капіталу

збільшення статутного капіталу ТОВ може бути необхідно в наступних випадках:

 • в разі нестачі оборотних коштів. Поповнення оборотних коштів за рахунок збільшення статутного капіталу має ряд переваг перед іншими способами, наприклад, внески до СК не обкладаються податками (ПДВ, податок на прибуток), а кошти, внесені в статутний капітал, можна «витрачати» на фінансово-господарські потреби.
 • мінімальний розмір КК визначено ліцензійними вимогами. Законодавство в певних випадках визначено мінімальний розмір статутного капіталу, і дотримання цих вимог впливає на отримання будь-яких ліцензій або дозволів.
 • входження нового учасника до складу.

Максимальний розмір Статутного капіталу ТОВ - дана сума законодавством не визначена і не обмежена.

Умови для збільшення СК

 • Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю дозволено тільки після його повної оплати ( п.1 ст. 17 ФЗ №14-ФЗ ). Тобто, всі учасники ТОВ повинні повністю оплатити свої частки в статутному капіталі.
 • Сума, на яку передбачається збільшити статутний капітал не може перевищувати різницю між вартістю чистих активів ТОВ і сумою КК і Резервного фонду (див. Приклад нижче).
 • Вартість чистих активів ТОВ по закінченню другого і всіх наступних років не може бути меншою від статутного капіталу.
 • Вартість чистих активів ТОВ по закінченню другого і всіх наступних років не може бути менше встановленого законодавством на момент реєстрації Товариства мінімального розміру статутного капіталу (10 000 рублів).

Способи збільшення статутного капіталу ТОВ

Статутний капітал може бути збільшений трьома способами:

 • За рахунок майна Товариства;
 • За рахунок додаткових внесків учасників Товариства;
 • За рахунок внесків третіх осіб.

Збільшення статутного капіталу за рахунок майна

Дане рішення учасників Товариства має бути відображено в Протоколі Загальних зборів або Рішенні єдиного учасника ТОВ. Якщо в Товаристві більше одного учасника, то дане рішення повинно бути прийнято більшістю голосів Загальних зборів (не менше двох третин). Рішення про збільшення статутного капіталу повинно бути прийнято на підставі бухгалтерської звітності за минулий рік.

Збільшити статутний капітал за рахунок майна можна на суму що не перевищує різницю між вартістю чистих активів (ВЧА) ТОВ та сумою статутного капіталу і резервного фонду Товариства.

Наприклад, ВЧА рівні 30 тис. Рублів, Статутний капітал - 10 тис. Рублів, Резервний фонд (РФ) - 5 тис. Рублів. Збільшити статутний капітал можна на 15 тис. Рублів (ВЧА мінус КК плюс РФ).

Збільшення розміру статутного капіталу призводить до збільшення номінальної вартості часток учасників Товариства без зміни розміру часток. Тобто, якщо в учасників було по 50% (номінальна вартість - 5 000 руб.), То після збільшення СК на 5 000 рублів номінальна вартість частки кожного учасника складе 7 500 рублів.

Зміна розміру статутного капіталу за рахунок майна необхідно зареєструвати в установленому порядку. Для реєстрації такої зміни в реєструючий орган необхідно подати заяву про державну реєстрацію змін, внесених до статутного установчі документи ТОВ (Статут). Дана заява заповнюється за формою P13001 , Завіряється у нотаріуса і підписується особою, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу Товариства (наприклад, Генеральним директором). Підпис в заяві підтверджує дотримання умов можливості збільшення статутного капіталу за рахунок майна.

Подати заяву на реєстрацію змін до реєструючого органу необхідно протягом місяця з дня прийняття рішення про збільшення УК. Разом із Заявою подаються й інші документи, що підтверджують зміну розміру статутного капіталу.

У Заяві на реєстрацію змін повинно бути вказано не тільки збільшення статутного капіталу ТОВ, а й збільшення номінальної вартості часток учасників юридичної особи.

Зміни вступають в силу (для третіх осіб) з моменту їх державної реєстрації. Дата державної реєстрації таких змін зазначається у Свідоцтві про держ змін.

Протокол або Рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок майна

Протокол або Рішення повинні містити нижчезазначені пункти:

 • 1. Про збільшення КК із зазначенням розміру і джерела формування;
 • 2. Про затвердження питання розподілу часток між учасниками ТОВ. Співвідношення часток учасників в капіталі не змінюється!
 • 3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 • 4. Про реєстрацію проведених змін.

Пакет документів для реєстрації змін

 • Два заяви ( P13001 і P14001 ) - підписуються Генеральним директором, завіряються у нотаріуса;
 • Статут в новій редакції у двох примірниках;
 • Протокол Загальних зборів або Рішення єдиного учасника ТОВ;
 • Копія бухгалтерського балансу за попередній рік - прошитий, пронумерований, підписаний Генеральним директором і завірений печаткою Товариства;
 • Квитанція про оплату державного мита - 800 рублів.

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників ТОВ

Розмір статутного капіталу ТОВ може бути збільшений за рахунок додаткових внесків учасників Товариства (або єдиного учасника). Якщо в Товаристві більше одного учасника, то Рішенням Загальних зборів (позитивно за дане рішення повинно проголосувати не менше 2/3 голосів, якщо інше не передбачено Статутом) приймається рішення про збільшення УК (оформляється Протоколом Загальних зборів). Якщо в Товаристві лише один учасник, то дане рішення приймається і оформляється Рішенням єдиного учасника ТОВ.

У зазначених документах (Протокол або Рішення) повинна міститися інформація про загальний розмір додаткових внесків учасників Товариства і єдине для всіх учасників співвідношення між розміром додаткового вкладу учасника і сумою, на яку збільшується номінальна вартість його частки.

Учасники Товариства повинні внести додаткові внески протягом двох місяців з дня прийняття Рішення, якщо інше не передбачено самим Рішенням про збільшення УК або Статутом. Учасник ТОВ не може внести вклад перевищує розмір його додаткової частки в капіталі.

Протягом місяця після закінчення строків внесення вкладів Загальні збори або єдиний учасник повинні затвердити підсумки (оформляється Протоколом ОС або Рішенням учасника) внесення додаткових внеском і внесення змін пов'язаних з цим до Статуту Товариства.

Протокол або Рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків

Протокол або Рішення повинні містити нижчезазначені пункти:

 • 1. Про збільшення КК із зазначенням розміру і співвідношення між вартістю додаткового вкладу і сумою, на яку збільшується номінальна вартість його частки;
 • 2. Щодо строків оплати додаткових вкладів і способах оплати (майном, грошовими коштами);
 • 3. Про внесення змін до Статуту Товариства;
 • 4. Про реєстрацію проведених змін.

Подати документи на державну реєстрацію збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю необхідно протягом одного місяця з дня затвердження підсумків внесення додаткових вкладів. У разі пропуску зазначеного терміну збільшення КК визнається таким. Для третіх осіб збільшення УК вступає в силу з моменту держ.реєстрацію змін.

У разі визнання збільшення статутного капіталу не відбувся Товариство зобов'язане повернути учасникам їх вклади.

Пакет документів для реєстрації збільшення статутного капіталу (доп.вклади)

 • Два заяви (P13001 і P14001) - підписуються Генеральним директором, завіряються у нотаріуса;
 • Статут в новій редакції у двох примірниках;
 • Протокол Загальних зборів або Рішення єдиного учасника ТОВ про збільшення УК;
 • Протокол Загальних зборів або Рішення єдиного учасника ТОВ про затвердження підсумків збільшення СК;
 • Документи, що підтверджують повну оплату додаткових вкладів;
 • Акти незалежної оцінки майна (у разі якщо вклади оплачуються майном і його вартість перевищує 20 тис. Рублів);
 • Квитанція про оплату державного мита - 800 рублів.

Документами, що підтверджують повну оплату додаткових вкладів, можуть бути:

 • Копії платіжних доручень (обов'язково з відміткою банку);
 • Квитанції про внесення готівки на р / с;
 • Довідка з банку про надходження коштів на р / с в рахунок оплати додаткових вкладів
 • Акти прийому-передачі майна (у разі якщо вклади оплачуються майном).

Збільшення статутного капіталу ТОВ також може бути здійснено за рахунок внесення додаткового вкладу тільки одним з учасників Товариства. В цьому випадку в Протоколі Загальних зборів необхідно відобразити новий розподіл часток учасників і їх розміри. Рішення Загальних зборів в цьому випадку має бути прийняте одноголосно всіма учасниками Товариства.

Збільшення статутного капіталу за рахунок внесків третіх осіб

Збільшення статутного капіталу за рахунок вкладу третіх осіб найчастіше використовується у випадках, коли необхідно ввести нового учасника до складу ТОВ або повністю замінити учасників Товариства.

Для введення третьої особи до складу учасників ТОВ і збільшення статутного капіталу за рахунок його внеску повинна бути дотримана певна процедура, яка завершується державною реєстрацією здійснених змін.

Насамперед, особа, яка бажає увійти до складу учасників, направляє до Товариства заяву з проханням прийняти його до складу із зазначенням розміру його частки і розміру вкладу. Також в заяві вказується порядок, термін внесення і форми вкладу (грошові кошти або майно).

Після розгляду заяви Загальні збори учасників ТОВ (якщо учасників кілька) або єдиний учасник Товариства повинні прийняти рішення про збільшення статутного капіталу та включення до складу учасників нового обличчя. Рішення ГСУ оформляється Протоколом, а рішення єдиного учасника - Рішенням.

Після прийняття рішення про збільшення УК протягом шести місяців додатковий внесок (внески) повинні бути оплачені.

Протокол або Рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок внесок нового учасника

 • 1. Про прийняття нового члена до складу учасників ТОВ;
 • 2. Про збільшення КК із зазначенням нового співвідношення часток учасників в капіталі Товариства;
 • 3. Щодо термінів оплати додаткових вкладів і способах оплати (майном, грошовими коштами);
 • 4. Про внесення змін до Статуту Товариства (новий розмір статутного капіталу);
 • 5. Про реєстрацію проведених змін.

З усіх питань порядку денного повинні бути прийняті одноголосні рішення.

Пакет документів для реєстрації збільшення статутного капіталу (вклади третіх осіб)

 • Два заяви ( P13001 і P14001 ) - підписуються Генеральним директором, завіряються у нотаріуса;
 • Статут в новій редакції у двох примірниках;
 • Протокол Загальних зборів або Рішення єдиного учасника ТОВ про збільшення УК;
 • Документи, що підтверджують повну оплату додаткових вкладів (див.вище);
 • Акти незалежної оцінки майна (у разі якщо вклади оплачуються майном і його вартість перевищує 20 тис. Рублів);
 • Квитанція про оплату державного мита - 800 рублів.

Подати зазначений комплект документів до реєструючого органу необхідно протягом одного місяця після оплати додаткового вкладу (вкладів). При недотриманні зазначеного терміну збільшення КК визнається таким. Як і в інших випадках зміни для третіх осіб набувають чинності з дня державної реєстрації.

Теги: статутний, капітал, збільшення, ТОВ, документи, протокол, рішення

Категории
 • Биология
 • Математика
 • Краеведению
 • Лечебная
 • Наука
 • Физике
 • Природоведение
 • Информатика
 • Новости

 • Новости
  Подготовка к ЕГЭ по математике
  Статьи Опубликовано: 05.10.2017 Подготовка к ЕГЭ по МАТЕМАТИКЕ. 1 часть. Эффективный курс подготовки. Вы находитесь на сайте www.ege-ok.ru - Подготовка к ЕГЭ по математике. Меня зовут Инна Владимировна

  Куда поступить с обществознанием, русским и математикой
  Статьи Опубликовано: 06.10.2017 Сдача ЕГЭ. Куда поступать? Обществознание считается одним из самых популярных предметов, которые выпускники сдают на ЕГЭ. Ввиду высокого рейтинга дисциплины Рособрнадзор

  Сайт Майер Елены - ЕГЭ по математике
  Планируется проведение двух отдельных экзаменов – базового и профильного. Кому сдавать базовый ЕГЭ по математике? Базовый ЕГЭ организуется для выпускников, изучающих математику для общего развития

  ГДЗ решебник по математике 4 класс
  Извините, тут пока ничего нет ((( Решебник по математике 4 класс (Истомина Н.Б.) – не просто возможность быстро выполнить домашнее задание для учащегося, но и способ разобраться в труднорешаемых задачах.

  ГДЗ по математике 1 класс Самсонова самостоятельные работы
  Решебник по математике за 1 класс автора Самсоновой Л.Ю. 2012 года издания. Данное пособие предлагает готовые решения на разнообразные упражнения, направленные на активизацию всего учебного процесса. Здесь

  Для этой работы нужна математика
  Слотов: 956 Рулеток: 7 Лицензия: Pragmatic Play, Microgaming, ELK, Yggdrasil, Habanero, Amatic, Isoftbet, Netent, Rival, Igrosoft, Quickspin. Игры: Автоматы, Покер, Рулетки. Всего 963 Отдача: 98% Бонус

  Веселые задачи по математике 2 класс
  Во время занятий для того, чтобы немного переключить внимание школьников, но при этом не уйти от предмета, можно давать шутливые задачи на сообразительность. Буду пополнять коллекцию таких задач. Дополнительная

  Функция экспонента в Excel
  Одной из самых известных показательных функций в математике является экспонента. Она представляет собой число Эйлера, возведенное в указанную степень. В Экселе существует отдельный оператор, позволяющий

  ЕГЭ по математике 2018
  ЕГЭ по математике, наравне с русским языком , – обязательный экзамен для сдачи выпускниками 11-х классов. По статистике он самый сложный. Мы предлагаем ознакомиться с общей информацией об экзамене и

  Секреты эффективной и быстрой подготовки ко второй части ОГЭ по математике.
  Уважаемые девятиклассники, настоящие или будущие! Часто от вас приходится слышать следующие вопросы. Легко ли подготовиться к заданиям второй части ОГЭ по математике? Сколько для этого понадобится


  Наши клиенты
  Клиенты

  Быстрая связь

  Тел.: (044) 587-84-78
  E-mail: [email protected]

  Имя:
  E-mail:
  Телефон:
  Вопрос\Комментарий: